Az iskolai adatbázisokról - mit és hogyan, mivel?

Feldolgozási idő (max.) 15 óra
Elsajátítás módja elearning
Kurzus elérhető Azonnal

Oktatóanyag díja egy összegben:

25.900 Ft (áfával) helyett csak

18 130 Ft

Tanulja meg, hogyan kezelheti egyszerűen a különböző iskolai adatbázisokat!

Egy oktatási intézmény életében nagyon fontosak a pontos és jól használható adatbázisok, ha ezek rendelkezésre állnak, nem okoz gondot a gyors és pontos adatszolgáltatás. Legyen szó hivatalos szervekről vagy akár az intézményben dolgozókról, mindig gyors és pontos információt tudunk adni az adott helyzetnek megfelelően.

Munkánk során találkozhatunk kötelező – jogszabály alapján előírt – adatbázisokkal és nem kötelező – saját használatra kialakított adatbázisokkal is.

Ismerje meg használatukat a Raabe eLearning tananyaggal!

 

Részletes leírás

Tematika és kulcsszavak

Tematika

A tanyag feldolgozása során megismerheti a kötelező és a nem kötelező adatbázisokat, azok használatát, gyakorlati feladatainkkal pedig megtanulja, majd a gyakorlatba átültetve magabiztosan használja majd a szükséges eszközöket.

 • Helyi használatra létrehozott adatbázisok
 • Mikor és hogyan kezdjünk hozzá az adatbázis készítéséhez?
 • Az adatbázis létrehozása
 • Osztályonkénti nyilvántartások
 • Kötelező adatbázisok
 • KIR – Tanulói adatok feltöltése
 • KIR – Tanulók osztályba sorolása
 • KIR – Alkalmazotti adatok kezelése
 • Beírási napló
 • Az üres bizonyítvány-nyomtatványok és tanúsítványok nyilvántartása
 • Tömeges adathasználat
 • Körlevélkészítés
 • Borítékok

Kulcsszavak

Adatbázisok, kötelező adatbázisok, KIR, tanulói adatok, alkalmazotti adatok, adatok feltöltése, adathasználat, tömeges adathasználat, körlevelek, osztályok, osztályba sorolás, helyi adatbázisok, adatbázis készítése

Kinek ajánljuk?

Minden olyan pedagógusnak, adminisztrációval foglalkozó intézményi munkatársnak, intézményvezetőnek, akinek használnia kell a kötelező adatbázisokat. Mindenkinek, aki szeretné megismerni ezeket az adatbázisokat és a használatukat.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény írja elő a köznevelés információs rendszerének (KIR) használatát, amely tartalmazza az intézmény alkalmazottainak és tanulóinak adatait. A KIR jelentős szerepet tölt be az iskolák életében, hiszen összeköttetésben áll az országos egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával, a Belügyminisztérium által vezetett személyiadat- és lakcímnyilvántartással (SZL), az Oktatási Igazolványok Intézményi Rendszerével (OKTIG), valamint nagyon fontos a normatíva szempontjából is. A tanulók adatainak nyilvántartása mellett a KIR alkalmazotti nyilvántartásának pontos és naprakész vezetése is kiemelten fontos, hiszen a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó minősítő vizsgák, minősítési eljárások lebonyolítása során, valamint a 2017/2018. tanévtől, nevelési évtől kezdődően a köznevelési statisztikai adatszolgáltatás (KIR-STAT) alkalmazotti adatokra vonatkozó adattábláinak elkészítésénél is jelentős szerepe van.

Miért a Raabe eLearning?

A tanulás ennél egyszerűbb már nem is lehetne:

 • Kattintson a "Kezdje el azonnal!" gombra!
 • Töltse ki adatait a regisztrációhoz!
 • Dőljön hátra, és élvezze a bárhol, bármikor tanulás örömeit!

Képzési díj, tananyag feldolgozására rendelkezésre álló idő

A képzési díj és a kedvezményes képzési díj aktuális időszakban a honlapunkon megtalálható.
Fizetési mód és ütemezés: a képzés díját a jelentkezést követő 8 napon belül, egy összegben, bankkártyával vagy utalással kérjük rendezni.

A kurzus a regisztrációt követő 1 éven belül bármikor elkezdhető és befejezhető. A rendelkezésre álló idő leteltével megszűnik a tananyaghoz való hozzáférés.

Szükséges személyes adatok

Az alábbi személyes adatokat kérjük kötelezően: viselt név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, legmagasabb iskolai végzettség, e-mail cím, telefonszám; költségviselő neve, címe és adószáma (ha a költségviselő nem magánszemély).

Nem kötelezően megadandó adatok: oktatási azonosítószám, lakcím, levelezési cím.

Fenti adatokat az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük és tároljuk  az Fktv. 21. §-a értelmében a felnőttképzési szerződés (írásban vagy szóban történő) megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Kapcsolat

Email: raabe@raabe.hu

A Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000955

az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület 1. emelet
munkanapokon 7.30-15.30

Előrehaladás és zárás a Raabe eLearning rendszerben

A jelentkezést és fizetést követően a megadott e-mailcímre hozzáférést küldünk a távoktatási felülethez. (Amennyiben a levél nem érkezik meg, javasolt a Spam vagy a Törölt elemek mappát ellenőrizni.)

A távoktatási felület használatát rövid videó segítségével mutatjuk be.

A tanult ismeretekben való előrehaladást és a megértést önellenőrző teszt(ek) segíti(k). A képzés akkor számít befejezettnek, ha 100%-os az előrehaladás a tananyagban és a közbeiktatott önellenőrzés is sikeres.

A képzés elvégzéséről igazolást állítunk ki A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet 5. § 3. d) pontja értelmében: a hétévenkénti továbbképzés max. 25%-a teljesíthető többek között a 30 foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az 5 órát eléri. Az igazolás a felhasználói fiókjából letölthető.

Amennyiben az általunk kiállított Igazolás mellett Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) szerinti tanúsítványt is szeretne igényelni, kérjük, a kurzus befejezése napján írjon e-mailt a raabe@raabe.hu címre, azt is megjelölve, hogy a tanúsítványt 1) magyar (egynyelvű) vagy 2) magyar/angol (kétnyelvű) vagy 3) magyar/német (kétnyelvű) formában kéri.

Elállás

Elearning tananyag vásárlásakor, amennyiben a vásárlástól számított 14 napon belül az elearning.raabe.hu felületén a kapott adatokkal belép, ehhez kapcsolódóan tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezzel lemond elállási/felmondási jogáról. (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) m).