Szerzőink

2018-10-18

Bózsvári József

Tanulmányok

Egyetemi tanulmányait a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végezte 1974-1979 között, történelem-orosz nyelv és irodalom szakon. A végzés után Kazincbarcikára került, az akkori Ságvári Endre Gimnáziumba, ahol azóta is dolgozik. Időközben megváltozott az intézmény fenntartója, városi fenntartásból a Szalézi Szent Ferenc Társasága - Don Bosco Szaléziak Szent István Magyar Tartománya vette át az iskolát, azóta Szalézi Szent Ferenc Gimnázium néven folytatja működését. 1979 óta folyamatosan ebben az intézményben tanít történelmet, orosz- és francia nyelvet.

A francia nyelv egy kényszerű – de nem váratlan – döntés következtében lett a harmadik tárgya, amikor megszüntették az orosz nyelv kötelező tanítását az iskolákban, akkor döntött úgy, hogy új nyelvként a franciát választja. A francia nyelvben jól jellemzik az átképzést a recyclage szóval, amit akár az orosztanárok újrahasznosításaként is értelmezhetünk. Miután a Miskolci Egytemem elvégezte a francia nyelvtanári szakot - de már hallgatóként is – elkezdte azt tanítani.

Az új szak kihívást és megújulást is jelentett. Sok kevésbé lelkes tanuló mellett voltak kiemelkedő tanítványai is. Legbüszkébb egy diákjára, aki a 2002-2003-as tanévben 11. osztályosként az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen első helyezést ért el. Történelemből is büszkélkedhet sikerekkel, 1995-ben az egyik tanítványa 5. helyezést ért el az OKTV döntőjében. Tanítványai eredményesen szerepelnek a felvételi vizsgákon, 80-90 százalékukat felveszik valamely felsőoktatási intézménybe. 1998-ban pályázatával elnyerte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézetben a középiskolai történelem szaktanácsadói megbízást. Szaktanácsadóként igyekszik a megyében az új oktatási - nevelési koncepció jegyében a történelemtanítást egységesíteni, színvonalas továbbképzések szervezésével elősegíteni a kollégák szakmai megújulását.

Szakértői tevékenység

Számos hazai és külföldi továbbképzésen vett részt szakértőként, szaktanácsadóként és szaktanárként egyaránt. Néhányról az interneten is megtalálhatóak rövid elemzései. Hosszú évek óta végez szakértői tevékenységet. Az országos szakértői névjegyzékben a tanügyigazgatás, általános tanügyigazgatás, a pedagógiai értékelés szakrendszerű oktatás középfokú nevelés-oktatás szakasza: társadalomismeret és történelem, valamint a pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés területeken szerepel. Emellett az országos vizsgaelnöki és szaktanácsadói névjegyzéken is több évtizede regisztrált szakértő, szaktanácsadó, érettségi elnök.

Az utóbbi években a tanítás mellett számos egyéb munkát is végzett. A legjelentősebek közé tartozik a Sulinova-Educatio Kht. által fejlesztett kompetenciafejlesztő tananyagrendszernek kifejlesztésében való – egyébként a feleségével közös - részvételük volt, amelynek eredményeként megírták a Matematikai Kompetenciaterület „B” Történelem 9 -12 évfolyamra szóló tanulói és tanári tananyagát, amelyeket hivatalos tankönyvekké nyilvánítottak. Sajnos már alig elérhető a tananyag, de egyet még meg lehet találni az alábbi helyen: https://docplayer.hu/18678645-Matematikai-kompetenciaterulet-b.html.

A másik számottevő munkája az Eduweb Multimédia Zrt. által koordinált nagyszabású multimédiás tananyag megalkotásában való részvétele, a zanza.tv történelem tananyag 9. és 12. évfolyamának szakmai lektorálása volt. Ezek mellett számos cikket jelentetett meg a Raabe Klett Kiadónál elsősorban mérés-értékelés és pedagógusminősítés témakörökben. Kollégájával, Petróczi Gáborral is több közös cikkük látott napvilágot a kiadónál, amelyek megtalálhatók az Ellenőrzés a közoktatásban kötetekben, illetve 2017 novemberében önálló kötetben jelent meg a „Digitális kommunikáció a 21. századi iskolában” című írásuk.

A pedagógus életpálya-modell megvalósításában is aktív résztvevő.

Egyike volt az első száz mesterpedagógusnak, így módja nyílt és lehetősége, valamint feladata lett a további szakértők képzése, vizsgáztatása. Az utóbbi 4 évben hét turnusban végzett tréneri feladatokat és szinte valamennyi vizsgáztatási időszakban tréner-vizsgáztató volt. Tréneri és vizsgáztatói tevékenysége eredményeként körülbelül 250 szakértő képzésében és 450 szakértő vizsgáztatásban vett részt. Különösen sokat foglalkoztak Petróczi Gáborral a portfólió készítéshez adott tanácsadással, erről több írásuk is megtalálható a kiadónál. Szintén próbáltak hasznos tanácsokkal ellátni a tanfelügyeleti vizsgálatban szerepelőket írásaikkal.

Különösen fontosnak tartja a leendő mestertanárok segítését. Ebben a témában is találhatóak cikkei, írásai a kiadónál.

További cikkek a témában


Szerzőink

2019-09-19

Liszkai Anikó

Szerzőnk saját óvodai tapasztalatait is beleírta a Scottie Go! elearning tananyagba.

Szerzőink

2019-09-19

Csányi Judit

Az IKT Masterminds kutatócsoport tagja, lelkes digitális módszertani szakértő - aki elearning tananyagot írt nekünk a Scottie Go! mellé!

frang-gizella-belyeg
Szerzőink

2018-10-30

Frang Gizella

Frang Gizella a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának tanársegédje 2014-től. A tanítás melletti negyedszázados újságírói munkája során helyi- és országos lapoknál, rádióknál dolgozott.