Robotika az óvodában - komplett tananyag

Feldolgozási idő (max.) 24 óra
Elsajátítás módja elearning
Kurzus elérhető Azonnal

Oktatóanyag díja egy összegben:

35.900 Ft (áfával)

Minden a robotikáról egy kattintással!

Most egy kattintással megveheti a Robotika az óvodában tananyagunk mindkét modulját:
 • Általános módszertan
 • Gyakorlati modul
A képzésről mondták:
"Köszönöm, hogy ilyen részletesen olvashattam a robotikáról. Legjobban az a rész tetszett, ahol bemutatták, hogyan lehet hozzákapcsolni a saját készítésű játékokat a robotikához, mennyire egyszerű dolgokból el lehet készíteni például egy pályát." 
"Segítséget kaptam az Alfa generáció érdeklődésének felkeltéséhez, igényeik kielégítéséhez. Köszönöm!"

Részletes leírás

Tematika és kulcsszavak

Tematika

 • Digitális kompetencia fejlesztése
  • Tanulási környezet értelmezése
  • Megváltozott pedagógiai szerep az oktatásban
  • Saját élményű tanulás, tevékenységközpontúság
  • SNI, BTMN-es gyermekek fejlesztési lehetőségeiről padlórobotokkal
  • Tehetséggondozás
 • Képességfejlesztések padló robotokkal
  • STEM képességek
  • Egyéni és a kooperációs lehetőségek
 • Padlórobotok alkalmazásához kapcsolódó pedagógiai ágak
  • Élménypedagógiai
  • Projekt pedagógia
  • Pozitív pedagógia
 • Padlórobotok bevezetésének folyamata
 • Gyermekek által készíthető eszközök típusai
  • Saját készítésű játékok típusai, szerepe
  • Újrahasznosítás, mint környezettudatos szemléletmódot formáló tényező a robotikában
 • Robotok használatának előnyei
 • Digitális pedagógia eszköztára: IKT eszközök
 • Applikációk oktatási szerepe:
  • Mobiltechnológiákkal támogatott tanulás értelmezése
  • Az alkalmazások értelmezése
  • VR, AR lehetőségek az óvodában
 • Biztonságos internethasználat kérdései
 • Óvodában használt padlórobotok
  • Robottörténeti kitekintés
  • Csoportosítás
  • Egyszerűbb bevezető jellegű robotok
  • Padlórobotok alap szinten
  • Padlórobotok haladó szinten
  • Multifunkcionális robotok
  • Színkód olvasó robotok
  • Rajzoló robotok
 • Robotpályák:
  • Mátrix alapú pálya
  • Vonalpálya
  • Kötött pályát nem igényelő robotok
  • Akadálypályán közlekedő és terep robotok
  • Gyermekek által rajzolt mikro pályák
 • Robotok óvodai műveltségtartalomba integrálva
  • Környezeti nevelés és környezettudatosság kérdései:
   • Robotika és a hagyományápolás
   • Robotika és a vizuális nevelés
   • Robotika és mozgás
   • Robotika és a matematika
   • Robotika és ének-zene tevékenység
   • Robotika és az anyanyelvi játékok, mese-vers tevékenység

Kinek ajánljuk?

Nem szükséges semmilyen informatikai vagy programozói előképzettség, tapasztalat sem a pedagógusok, óvodapedagógusok, sem pedig a gyerekek részéről!

A tananyagot azoknak az óvodapedagógusoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a robotok, az algoritmikus gondolkodás, a csoportmunka aktív használata iránt és szívesen vezetnék be ezeket az újdonságokat intézményükben is.

Képzési díj, tananyag feldolgozására rendelkezésre álló idő

A képzési díj és a kedvezményes képzési díj aktuális időszakban a honlapunkon megtalálható.
Fizetési mód és ütemezés: a képzés díját a jelentkezést követő 8 napon belül, egy összegben, bankkártyával vagy utalással kérjük rendezni.

A kurzus a regisztrációt követő 1 éven belül bármikor elkezdhető és befejezhető. A rendelkezésre álló idő leteltével megszűnik a tananyaghoz való hozzáférés.

Szükséges személyes adatok

Az alábbi személyes adatokat kérjük kötelezően: viselt név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, legmagasabb iskolai végzettség, e-mail cím, telefonszám; költségviselő neve, címe és adószáma (ha a költségviselő nem magánszemély).

Nem kötelezően megadandó adatok: oktatási azonosítószám, lakcím, levelezési cím.

Fenti adatokat az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük és tároljuk  az Fktv. 21. §-a értelmében a felnőttképzési szerződés (írásban vagy szóban történő) megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Kapcsolat

Email: raabe@raabe.hu

A Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000955

az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület 1. emelet
munkanapokon 7.30-15.30

Előrehaladás és zárás a Raabe eLearning rendszerben

A jelentkezést és fizetést követően a megadott e-mailcímre hozzáférést küldünk a távoktatási felülethez. (Amennyiben a levél nem érkezik meg, javasolt a Spam vagy a Törölt elemek mappát ellenőrizni.)

A távoktatási felület használatát rövid videó segítségével mutatjuk be.

A tanult ismeretekben való előrehaladást és a megértést önellenőrző teszt(ek) segíti(k). A képzés akkor számít befejezettnek, ha 100%-os az előrehaladás a tananyagban és a közbeiktatott önellenőrzés is sikeres.

A képzés elvégzéséről igazolást állítunk ki A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet 5. § 3. d) pontja értelmében: a hétévenkénti továbbképzés max. 25%-a teljesíthető többek között a 30 foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az 5 órát eléri. Az igazolás a felhasználói fiókjából letölthető.

Amennyiben az általunk kiállított Igazolás mellett Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) szerinti tanúsítványt is szeretne igényelni, kérjük, a kurzus befejezése napján írjon e-mailt a raabe@raabe.hu címre, azt is megjelölve, hogy a tanúsítványt 1) magyar (egynyelvű) vagy 2) magyar/angol (kétnyelvű) vagy 3) magyar/német (kétnyelvű) formában kéri.

Elállás

Elearning tananyag vásárlásakor, amennyiben a vásárlástól számított 14 napon belül az elearning.raabe.hu felületén a kapott adatokkal belép, ehhez kapcsolódóan tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezzel lemond elállási/felmondási jogáról. (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) m).