Robotika az óvodában - Gyakorlati modul: eszközökről, robotokról, módszerekről

Feldolgozási idő (max.) 12 óra
Elsajátítás módja elearning
Kurzus elérhető Azonnal

Oktatóanyag díja egy összegben:

21.900 Ft (áfával)

Robotika az óvodában - gyakorlati szempontból

Közismert a digitális kompetenciák fejlesztésének fontossága, de ez nem azt jelenti, hogy a kisgyermek mást sem tesz, mind digitális hightech kütyüket használ.

A kisgyermekkori robotika csak akkor fejlesztő, ha más tevékenységekkel egészséges egyensúlyban alkalmazzuk, sokkal több annál, mint a puszta robothasználat. Integrálható komplex fejlesztések forrása, de csak akkor, ha a pedagógus jól felkészült és folyamatosan új játékokat, kihívásokat talál ki.

Önmagában a robot, mint eszköz egy idő után unalmassá válna, ha mindig csak egyféle játékot lehetne vele játszani. Ezért kell változatos játékhelyzeteket teremteni, sokféle pályát, robottípust alkalmazni, és folyamatos tanulási motivációt biztosítani.

De hogy a gyakorlatban mindez, hogyan is valósul meg, azt mutatja meg ez a tananyag.

Részletes leírás

Tematika és kulcsszavak

 • Robotok használatának előnyei
 • Digitális pedagógia eszköztára: IKT eszközök
 • Applikációk oktatási szerepe:
  • Mobiltechnológiákkal támogatott tanulás értelmezése
  • Az alkalmazások értelmezése
  • VR, AR lehetőségek az óvodában
 • Biztonságos internethasználat kérdései
 • Óvodában használt padlórobotok
  • Robottörténeti kitekintés
  • Csoportosítás
  • Egyszerűbb bevezető jellegű robotok
  • Padlórobotok alap szinten
  • Padlórobotok haladó szinten
  • Multifunkcionális robotok
  • Színkód olvasó robotok
  • Rajzoló robotok
 • Robotpályák:
  • Mátrix alapú pálya
  • Vonalpálya
  • Kötött pályát nem igényelő robotok
  • Akadálypályán közlekedő és terep robotok
  • Gyermekek által rajzolt mikro pályák
 • Robotok óvodai műveltségtartalomba integrálva
  • Környezeti nevelés és környezettudatosság kérdései:
   • Robotika és a hagyományápolás
   • Robotika és a vizuális nevelés
   • Robotika és mozgás
   • Robotika és a matematika
   • Robotika és ének-zene tevékenység
   • Robotika és az anyanyelvi játékok, mese-vers tevékenység

Kinek ajánljuk?

Nem szükséges semmilyen informatikai vagy programozói előképzettség, tapasztalat sem a pedagógusok, óvodapedagógusok, sem pedig a gyerekek részéről!

Tananyagunkat azoknak az óvodapedagógusoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a robotok, az algoritmikus gondolkodás, a csoportmunka aktív használata iránt és szívesen vezetnék be ezeket az újdonságokat intézményükben is.

Képzési díj, tananyag feldolgozására rendelkezésre álló idő

A képzési díj és a kedvezményes képzési díj aktuális időszakban a honlapunkon megtalálható.
Fizetési mód és ütemezés: a képzés díját a jelentkezést követő 8 napon belül, egy összegben, bankkártyával vagy utalással kérjük rendezni.

A kurzus a regisztrációt követő 1 éven belül bármikor elkezdhető és befejezhető. A rendelkezésre álló idő leteltével megszűnik a tananyaghoz való hozzáférés.

Szükséges személyes adatok

Az alábbi személyes adatokat kérjük kötelezően: viselt név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, legmagasabb iskolai végzettség, e-mail cím, telefonszám; költségviselő neve, címe és adószáma (ha a költségviselő nem magánszemély).

Nem kötelezően megadandó adatok: oktatási azonosítószám, lakcím, levelezési cím.

Fenti adatokat az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük és tároljuk  az Fktv. 21. §-a értelmében a felnőttképzési szerződés (írásban vagy szóban történő) megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Kapcsolat

Email: raabe@raabe.hu

A Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000955

az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület 1. emelet
munkanapokon 8.00-15.00

Előrehaladás és zárás a Raabe eLearning rendszerben

A jelentkezést és fizetést követően a megadott e-mailcímre hozzáférést küldünk a távoktatási felülethez. (Amennyiben a levél nem érkezik meg, javasolt a Spam vagy a Törölt elemek mappát ellenőrizni.)

A távoktatási felület használatát rövid videó segítségével mutatjuk be.

A tanult ismeretekben való előrehaladást és a megértést önellenőrző teszt(ek) segíti(k). A képzés akkor számít befejezettnek, ha 100%-os az előrehaladás a tananyagban és a közbeiktatott önellenőrzés is sikeres.

A képzés elvégzéséről igazolást állítunk ki A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet 5. § 3. d) pontja értelmében: a hétévenkénti továbbképzés max. 25%-a teljesíthető többek között a 30 foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az 5 órát eléri. Az igazolás a felhasználói fiókjából letölthető.

Amennyiben az általunk kiállított Igazolás mellett Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) szerinti tanúsítványt is szeretne igényelni, kérjük, a kurzus befejezése napján írjon e-mailt a raabe@raabe.hu címre, azt is megjelölve, hogy a tanúsítványt 1) magyar (egynyelvű) vagy 2) magyar/angol (kétnyelvű) vagy 3) magyar/német (kétnyelvű) formában kéri.

Elállás

Elearning tananyag vásárlásakor, amennyiben a vásárlástól számított 14 napon belül az elearning.raabe.hu felületén a kapott adatokkal belép, ehhez kapcsolódóan tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezzel lemond elállási/felmondási jogáról. (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) m).