Személyes fejlődési elvárások, önmegvalósítás - hogyan feleljünk meg ezeknek?

Feldolgozási idő (max.) 15 óra
Elsajátítás módja elearning
Kurzus elérhető Azonnal

Oktatóanyag díja egy összegben:

25.900 Ft (áfával)

Képezze Ön is önmagát vagy kollégáit!

Abraham Maslow szinte már közhelyszerű hierarchiájának csúcsán sokak szerint az önmegvalósítás szükséglete áll. A szerző fiatal korában hitt abban, hogy az emberek csak kis százaléka önmegvalósító, megközelítésének mégis az lett a következménye, hogy a szervezetek az önmegvalósítást vagy személyes fejlesztést a szervezeti piramis tetejére helyezték, hiszen a munkahellyel kapcsolatos biztonság és a jó munkafeltételek a munkavállalók tömegeinek szükségleteit elégítik ki.

Miután a szervezetek és a munkaerőpiac egyre inkább globálissá vált, a vállalatok a személyes fejlődés felelősségét az egyénre helyezték át. A szervezeteknek érdemes észrevenniük, hogy a személyes fejlődés gazdasági értéket teremt, a szervezeti eredményesség nem a top menedzser bölcsességéből ered, sokkal inkább a munkavállaló kezdeményezőkészségéből, kreativitásából és tudásából.

Részletes leírás

Tematika és kulcsszavak

A személyes fejlesztés szervezeti programjait általában két kategóriába sorolják: a munkavállalói igényekről való gondoskodásba és a fejlesztési stratégiák támogatásába. Előbbibe az elégedettség, a motiváció és személyes elköteleződés támogatása tartoznak. Ehhez nyújtanak segítséget a szervezetnek az elégedettség- és elkötelezettségmérések, hogy megtalálják a személyes fejlődés igényeit, a preferenciákat és az elakadásokat, majd az eredményeket felhasználva alakítsák ki a fejlesztési programokat. A képzési programokban az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése jelenik leggyakrabban, nem véletlenül, hiszen a munkavállalói kompetenciáknak általában ez a két felület az alapfókusza.

Tematika

 • Önismeret
 • Johari: ablak az önismeretre
 • Visszacsatolás
 • A személyes figyelem és az aktív meghallgatás
 • A személyes fejlődést támogató kérdezés technikája
 • A GROW modell
 • Célmeghatározás (Goal)
 • Valóság (Reality)
 • Lehetőségek (Options/Opportunities)
 • Teendők (Will/What to do)
 • Konfliktusmegoldás, konfliktuskezelés, konfliktusmenedzsment
 • Konfliktusok osztályozása
 • Asszertív, önérvényesítő, szociálisan kompetens kommunikációs viselkedés
 • Asszertivitás gyakorlat
 • A passzív, az agresszív és az asszertív kommunikációs viselkedésjellemzők
 • Mi önérvényesítő és mi nem az?
 • Az asszertivitás típusai
 • Az asszertív kérés
 • Asszertivitás gyakorlat
 • A hatékony közlés
 • A hatékony hallgatás
 • Az asszertív jogok listája

Kulcsszavak

személyes fejlődés, fejlesztés, önmegvalósítás, konfliktuskezelés, konfliktusmegoldás, önérvényesítés, asszertív jogok, asszertivitás, kommunikáció, kommunikációs viselkedés, önismeret

Kinek ajánljuk?

Azokat a folyamatokat tudjuk hatékonyan befolyásolni, amelyeket kellően ismerünk. Ezért van szükségünk arra, hogy visszajelzéseket kapjunk saját magunkról, kommunikációs jellemzőinkről. 

Azoknak ajánljuk elearning tananyagunkat, akik szeretnék megismerni önmagukat, szeretnék fejleszteni önismeretüket, és szeretnék képezni magukat.

Azoknak is ajánljuk, akik kollégáikat, munkatársukat szeretnék képezni, fejleszteni, hogy jobban megismerjék önmagukat és saját fejlődési céljaikat, hogy aztán könnyebben, jobb hangulatban, elégedettebben tudjanak létezni.

Miért a Raabe eLearning?

A tanulás ennél egyszerűbb már nem is lehetne:

 • Kattintson a "Kezdje el azonnal!" gombra!
 • Töltse ki adatait a regisztrációhoz!
 • Dőljön hátra és élvezze a bárhol, bármikor tanulás örömeit!

Képzési díj, tananyag feldolgozására rendelkezésre álló idő

A képzési díj és a kedvezményes képzési díj aktuális időszakban a honlapunkon megtalálható.
Fizetési mód és ütemezés: a képzés díját a jelentkezést követő 8 napon belül, egy összegben, bankkártyával vagy utalással kérjük rendezni.

A kurzus a regisztrációt követő 1 éven belül bármikor elkezdhető és befejezhető. A rendelkezésre álló idő leteltével megszűnik a tananyaghoz való hozzáférés.

Szükséges személyes adatok

Az alábbi személyes adatokat kérjük kötelezően: viselt név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, legmagasabb iskolai végzettség, e-mail cím, telefonszám; költségviselő neve, címe és adószáma (ha a költségviselő nem magánszemély).

Nem kötelezően megadandó adatok: oktatási azonosítószám, lakcím, levelezési cím.

Fenti adatokat az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük és tároljuk  az Fktv. 21. §-a értelmében a felnőttképzési szerződés (írásban vagy szóban történő) megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Kapcsolat

Email: raabe@raabe.hu

A Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000955

az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület 1. emelet
munkanapokon 7.30-15.30

Előrehaladás és zárás a Raabe eLearning rendszerben

A jelentkezést és fizetést követően a megadott e-mailcímre hozzáférést küldünk a távoktatási felülethez. (Amennyiben a levél nem érkezik meg, javasolt a Spam vagy a Törölt elemek mappát ellenőrizni.)

A távoktatási felület használatát rövid videó segítségével mutatjuk be.

A tanult ismeretekben való előrehaladást és a megértést önellenőrző teszt(ek) segíti(k). A képzés akkor számít befejezettnek, ha 100%-os az előrehaladás a tananyagban és a közbeiktatott önellenőrzés is sikeres.

A képzés elvégzéséről igazolást állítunk ki A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet 5. § 3. d) pontja értelmében: a hétévenkénti továbbképzés max. 25%-a teljesíthető többek között a 30 foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az 5 órát eléri. Az igazolás a felhasználói fiókjából letölthető.

Amennyiben ezen felül szeretne Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) szerinti tanúsítványt is igényelni – online vagy papír alapon –, írja meg kérését e-mailen a regisztrációt követő 24 órán belül!

Elállás

Elearning tananyag vásárlásakor, amennyiben a vásárlástól számított 14 napon belül az elearning.raabe.hu felületén a kapott adatokkal belép, ehhez kapcsolódóan tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezzel lemond elállási/felmondási jogáról. (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) m).