Iskolai zaklatás, online zaklatás, bullying

Feldolgozási idő (max.) 15 óra
Elsajátítás módja elearning
Kurzus elérhető Azonnal

Oktatóanyag díja egy összegben:

25.900 Ft (áfával)

Ismerje meg az iskolai és munkahelyi zaklatás minden oldalát!

A munkahelyi zaklatás, a szervezeti mobbing jóideje megkerülhetetlen jelenség az iskolákban és a munkahelyeken is. Utolérhető a tanulók vagy munkavállalók egymás közötti viselkedésében, az őket tanítók vagy vezetők magatartásában és a két csoport egymás közötti kapcsolataiban is.

A jól működő szervezet vezetőjének és munkavállalójának is érdemes minél több információval rendelkeznie a szervezeti pszichoterror, a munkahelyi mobbing, a diszkrimináció, a bántalmazás, zaklatás személyközi és szervezeti kommunikációs jellemzőiről, hogy ha a szervezetben is megjelennek hasonló viselkedésminták, felkészülten kezelhessék azokat.

Az alábbi tananyag célja, hogy olvasói részletesen megismerjék az iskolai és szervezeti zaklatás jelenségkörét, képet kapjanak arról, hogy a zaklatás kialakulásában milyen tényezők játszanak szerepet, megismerjék a zaklatásban érintett személyek tulajdonságait, motivációit. Ennek érdekében előbb az agresszió jelenségével foglalkozik, majd a tanulók, a munkavállalók közötti zaklatást, a folyamatban utolérhető szerepeket mutatja be és megoldási javaslatokat is tartalmaz.

Ezzel segíti a szervezet vezetőjét és munkavállalóit abban, hogy megelőzze vagy időben felismerje a jogsértést, és megfelelően intézkedhessen a tanulók és a munkavállalók védelmében, hiszen a munkahelyi zaklatás megelőzésében a munkáltatók és munkavállalók jogtudatos együttműködése a leghatékonyabb módszer.

Részletes leírás

Tematika és kulcsszavak

Tematika

 • Önálló teszt - Trieri Rövidített Mobbing Skála (TMKS)
 • Agresszió
 • Tanulói zaklatások
 • Internetes zaklatás
 • Zaklatásszerepek
 • Megoldási lehetőségek
 • Olweus Intervenciós Program
 • Iskolai társas kompetenciák fejlesztése és a Bullying Megelőzése Modell
 • Munkavállalói zaklatások
 • Zaklatásszerepek
 • Megoldási lehetőségek

Kulcsszavak


bullying, zaklatás, zaklatásszerepek, iskolai zaklatás, munkahelyi zaklatás, online zaklatás

Kinek ajánljuk?

Bárkinek, aki úgy érzi, fel kell készülnie a 21. század online vagy offline kihívásaira, akár az iskolában, akár otthon.

Pedagógusoknak, akik közelről tapasztalhatják diákjaik cselekedeteinek következményeit akár diákokon, akár pedagógusokon. Szülőknek vagy intézményvezetőknek, akik meg szeretnék ismerni lehetőségeiket, akik megoldásokat keresnek vagy érdekli őket a probléma.

Miért a Raabe eLearning?

A tanulás ennél egyszerűbb már nem is lehetne:

 • Kattintson a "Kezdje el azonnal!" gombra!
 • Töltse ki adatait a regisztrációhoz!
 • Dőljön hátra és élvezze a bárhol, bármikor tanulás örömeit!

Képzési díj, tananyag feldolgozására rendelkezésre álló idő

A képzési díj és a kedvezményes képzési díj aktuális időszakban a honlapunkon megtalálható.
Fizetési mód és ütemezés: a képzés díját a jelentkezést követő 8 napon belül, egy összegben, bankkártyával vagy utalással kérjük rendezni.

A kurzus a regisztrációt követő 1 éven belül bármikor elkezdhető és befejezhető. A rendelkezésre álló idő leteltével megszűnik a tananyaghoz való hozzáférés.

Szükséges személyes adatok

Az alábbi személyes adatokat kérjük kötelezően: viselt név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, legmagasabb iskolai végzettség, e-mail cím, telefonszám; költségviselő neve, címe és adószáma (ha a költségviselő nem magánszemély).

Nem kötelezően megadandó adatok: oktatási azonosítószám, lakcím, levelezési cím.

Fenti adatokat az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük és tároljuk  az Fktv. 21. §-a értelmében a felnőttképzési szerződés (írásban vagy szóban történő) megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Kapcsolat

Email: raabe@raabe.hu

A Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000955

az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület 1. emelet
munkanapokon 7.30-15.30

Előrehaladás és zárás a Raabe eLearning rendszerben

A jelentkezést és fizetést követően a megadott e-mailcímre hozzáférést küldünk a távoktatási felülethez. (Amennyiben a levél nem érkezik meg, javasolt a Spam vagy a Törölt elemek mappát ellenőrizni.)

A távoktatási felület használatát rövid videó segítségével mutatjuk be.

A tanult ismeretekben való előrehaladást és a megértést önellenőrző teszt(ek) segíti(k). A képzés akkor számít befejezettnek, ha 100%-os az előrehaladás a tananyagban és a közbeiktatott önellenőrzés is sikeres.

A képzés elvégzéséről igazolást állítunk ki A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet 5. § 3. d) pontja értelmében: a hétévenkénti továbbképzés max. 25%-a teljesíthető többek között a 30 foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az 5 órát eléri. Az igazolás a felhasználói fiókjából letölthető.

Amennyiben ezen felül szeretne Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) szerinti tanúsítványt is igényelni – online vagy papír alapon –, írja meg kérését e-mailen a regisztrációt követő 24 órán belül!

Elállás

Elearning tananyag vásárlásakor, amennyiben a vásárlástól számított 14 napon belül az elearning.raabe.hu felületén a kapott adatokkal belép, ehhez kapcsolódóan tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezzel lemond elállási/felmondási jogáról. (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) m).