Médiakultúra a kisgyermeknevelésben

Feldolgozási idő (max.) 15 óra
Elsajátítás módja elearning
Kurzus elérhető Azonnal

Oktatóanyag díja egy összegben:

25 900 Ft

Ismerje meg és használja megfelelően a média eszközeit a kisgyermekek nevelése során!

Digitális információkkal telített világunk jellemzőjeként Hobbs és Moore egy 2006-ban, az Egyesült Államokban végzett felmérés és kísérleti oktatás eredményeit valamint módszertanát ismerteti "A médiaműveltség felfedezése" című kötetében.

Észrevételeik szerint a

„kisgyerekek már jóval az óvoda megkezdése előtt órákat töltenek a képernyőmédiával. A kétéves kor alatti babák és tipegők kb. fele naponta két órát tévézik. Egy 2011-es felmérés szerint majdnem minden harmadik babának és tipegőnek van tévéje a hálószobában. (…) A kisgyerekek képernyőidejének negyedét manapság a számítógépek, kézi és konzolos videojátékok és más interaktív mobileszközök (…) használata teszi ki.” Megfigyeléseik szerint egyre ritkább a „közös nézés” vagy más kifejezéssel: „közös médiafogyasztás”. A szerzők úgy vélik, hogy a médiában látott film egyrészt formálja a kisgyermek „szociális kapcsolatokról alkotott képét, beleértve a proszociális viselkedést (amilyen a kedvesség, a nagylelkűség és mások segítése) csakúgy, mint az antiszociális viselkedést (amilyen az agresszió, a hazudozás és a másokkal szembeni galádság).”

Az Amerikában tapasztalt tendencia nálunk is megfigyelhető. Ezért az oktatásnak, mivel az egész ember fejlődését szolgálja, ma képesnek kell lennie a médiamegjelenések értelmezésére, a fejlesztésben pedig a megfelelő szintű interpretációra.

Részletes leírás

Tematika és kulcsszavak

Amikor nevelésről beszélünk, általánosan fogalmazunk. Nem emelünk ki egy-egy területet, hanem a világ törvényeinek és jelenségeinek egységét próbáljuk számunkra lényeges objektivációk mentén megfogalmazni és továbbadni, a tudattartalmakat formáljuk a befogadó igénye, megértési képessége szerint. 

Tematika

 • A nevelési és a művészi komplexitás
 • Komplexitás a kisgyermeknevelésben
 • A gyermek fejlődése és a család médiaháttere
 • Média a családban
 • A média mint információközvetítő
 • Multimédia, tömegkommunikáció
 • A média hagyományos felosztása és jellemzői
 • A tömegkommunikációs eszközök csoportosításai
 • A hagyományos felosztás értékei
 • A média mint hatalom
 • A média szereplői és a médiaműfajok
 • Napjaink médiája
 • Az „újmédia”
 • Médiaműveltség, médiahasználat
 • A médiamanipuláció
 • Hogyan és miért manipulál a média?
 • A médiához kapcsolódó esztétikai területek
 • Médiaelemzés
 • A médiaelemzés általános módszere
 • Az elemzés szűkítése a gyermek szempontjából
 • Meseelemzési szempontok a kisgyermek fejlesztésének szolgálatában
 • A kőleves című rajzfilm önálló elemzése

Kulcsszavak

médiaműveltség, kisgyermeknevelés, médiaelemzés, médiahasználat, médiafogyasztás, filmesztétika, zeneesztétika, nyelvesztétika, nevelési komplexitás, képességek, készségek

Kinek ajánljuk?

A kisgyermeknevelők (csecsemőgondozók, óvodapedagógusok) médiaműveltsége befolyásolja a rájuk bízott gyermekek fejlesztését, fejlődését, ezért tudatos médiafelhasználókká kell válniuk.

E tananyag célja tehát az, hogy segítse a kisgyermeknevelőt a média virtuális és a valós világnak megkülönböztetésében, a médiahatások értékelésében. Segít abban, hogy felmérje a média jelenlétének mértékét és minőségét a gyermekek világában.

Értékelje sajátosságait, fejlesztő vagy romboló hatását a gyermeki ismeretelsajátítás fázisaiban.

Miért a Raabe eLearning?

A tanulás ennél egyszerűbb már nem is lehetne:

 • Kattintson a "Kezdje el azonnal!" gombra!
 • Töltse ki adatait a regisztrációhoz!
 • Dőljön hátra és élvezze a bárhol, bármikor tanulás örömeit!

Képzési díj, tananyag feldolgozására rendelkezésre álló idő

A képzési díj és a kedvezményes képzési díj aktuális időszakban a honlapunkon megtalálható.
Fizetési mód és ütemezés: a képzés díját a jelentkezést követő 8 napon belül, egy összegben, bankkártyával vagy utalással kérjük rendezni.

A kurzus a regisztrációt követő 1 éven belül bármikor elkezdhető és befejezhető. A rendelkezésre álló idő leteltével megszűnik a tananyaghoz való hozzáférés.

Szükséges személyes adatok

Az alábbi személyes adatokat kérjük kötelezően: viselt név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, legmagasabb iskolai végzettség, e-mail cím, telefonszám; költségviselő neve, címe és adószáma (ha a költségviselő nem magánszemély).

Nem kötelezően megadandó adatok: oktatási azonosítószám, lakcím, levelezési cím.

Fenti adatokat az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük és tároljuk  az Fktv. 21. §-a értelmében a felnőttképzési szerződés (írásban vagy szóban történő) megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Kapcsolat

Email: raabe@raabe.hu

A Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000955

az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület 1. emelet
munkanapokon 7.30-15.30

Előrehaladás és zárás a Raabe eLearning rendszerben

A jelentkezést és fizetést követően a megadott e-mailcímre hozzáférést küldünk a távoktatási felülethez. (Amennyiben a levél nem érkezik meg, javasolt a Spam vagy a Törölt elemek mappát ellenőrizni.)

A távoktatási felület használatát rövid videó segítségével mutatjuk be.

A tanult ismeretekben való előrehaladást és a megértést önellenőrző teszt(ek) segíti(k). A képzés akkor számít befejezettnek, ha 100%-os az előrehaladás a tananyagban és a közbeiktatott önellenőrzés is sikeres.

A képzés elvégzéséről igazolást állítunk ki A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet 5. § 3. d) pontja értelmében: a hétévenkénti továbbképzés max. 25%-a teljesíthető többek között a 30 foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az 5 órát eléri. Az igazolás a felhasználói fiókjából letölthető.

Amennyiben ezen felül szeretne Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) szerinti tanúsítványt is igényelni – online vagy papír alapon –, írja meg kérését e-mailen a regisztrációt követő 24 órán belül!

Elállás

Elearning tananyag vásárlásakor, amennyiben a vásárlástól számított 14 napon belül az elearning.raabe.hu felületén a kapott adatokkal belép, ehhez kapcsolódóan tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezzel lemond elállási/felmondási jogáról. (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) m).