Családi minta a mesében

Feldolgozási idő (max.) 15 óra
Elsajátítás módja elearning
Kurzus elérhető Azonnal

Oktatóanyag díja egy összegben:

25.900 Ft (áfával) helyett csak

18 130 Ft

Család a népmesében - mutassa be a felnőttek világát a gyerekeknek meséken keresztül!

A tananyag célja olyan ismeretek nyújtása, melyek a meseelemzési technika tudatos alkalmazását segítik elő, ezzel értelmezhetővé téve és az élet nehézségeiben eligazító erővé emelve az ősi jelképrendszerű narratívát. Emellett a résztvevők készséget szereznek a népi gondolkodás, sajátos nyelvi alakzatok elsajátításában, ezek átadásában.

Készség szintjén megismerik a népi szimbólumrendszert a kultúra változásának tükrében, alkalmazzák a mesék értékelésének szempontjait, megértik a mese és a mesemondás jelentőségét a nevelésben és az oktatásban. 

 

Részletes leírás

Tematika és kulcsszavak

Az elearning tananyag feldolgozása során eddigi tapasztalatait kibővítve megismeri a szociológiai meghatározásokat, az ezzel párhuzamos szerves magyar kultúra értékeit és látásmódját, a magyar nyelvi logika jellemzőit, a népmese értelmezésének nyelvi antropológiai vonatkozásait, valamint a család mint közösség meghatározásait. 

Tematika

 • Mesék és motívumok jelentősége a kisgyermeknevelésben
 • Módszertani alapvetések
 • Komplexitás
 • A nyelv és gondolkodás összefüggése a társadalmi valósággal
 • A szociológiai fogalmak változásai
 • Szociológia
 • A család
 • A családtól a nemzetig
 • Felfogások a magyar hagyományrendszerről
 • A magyar hagyományrendszer vizsgálatának összefoglalója
 • A magyar hagyományok jelképrendszere
 • A mese mint narratív szöveg
 • Narráció
 • A mese és a népi műveltség helye a magyar kultúrában
 • A meseértelmezés
 • Hogyan értelmezhetjük a mesét? Elemzési szempontok
 • Meseelemzési szempontok a kisgyermek fejlesztésének szolgálatában
 • A család mint érték megjelenése a Jankalovicsban
 • A családdá válás és lépései

Kulcsszavak

mese, kisgyermeknevelés, család, családi minta, Jankalovics, nyelvhasználat, antropológiai szemlélet, kultúra, hagyomány, jelképrendszer, mesei rétegek, nevelési komplexitás, nemzet, civilizáció

Kinek ajánljuk?

Ezt a tananyagot alapvetően óvodapedagógusok, kisgyermekekkel foglalkozók számára ajánljuk, de hasznos lehet bárkinek, aki a mesékkel, népmesékkel szeretne tanítani vagy szeretné megismertetni a gyermekekkel az őket körülvevő világ egy szeletét.

A tartalom a természetes műveltség világképét közvetíti. Szellemiségét az évezredek alatt felszínén ugyan folyamatosan módosult, de alapjaiban alig változó természetes és magyar ősi műveltség határozza meg. Az a világkép, amelynek az értékrendje a mai korra jellemzően is transzponálható.

Miért a Raabe eLearning?

A tanulás ennél egyszerűbb már nem is lehetne:

 • Kattintson a "Kezdje el azonnal!" gombra!
 • Töltse ki adatait a regisztrációhoz!
 • Dőljön hátra és élvezze a bárhol, bármikor tanulás örömeit!

Képzési díj, tananyag feldolgozására rendelkezésre álló idő

A képzési díj és a kedvezményes képzési díj aktuális időszakban a honlapunkon megtalálható.
Fizetési mód és ütemezés: a képzés díját a jelentkezést követő 8 napon belül, egy összegben, bankkártyával vagy utalással kérjük rendezni.

A kurzus a regisztrációt követő 1 éven belül bármikor elkezdhető és befejezhető. A rendelkezésre álló idő leteltével megszűnik a tananyaghoz való hozzáférés.

Szükséges személyes adatok

Az alábbi személyes adatokat kérjük kötelezően: viselt név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, legmagasabb iskolai végzettség, e-mail cím, telefonszám; költségviselő neve, címe és adószáma (ha a költségviselő nem magánszemély).

Nem kötelezően megadandó adatok: oktatási azonosítószám, lakcím, levelezési cím.

Fenti adatokat az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük és tároljuk  az Fktv. 21. §-a értelmében a felnőttképzési szerződés (írásban vagy szóban történő) megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Kapcsolat

Email: raabe@raabe.hu

A Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000955

az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület 1. emelet
munkanapokon 7.30-15.30

Előrehaladás és zárás a Raabe eLearning rendszerben

A jelentkezést és fizetést követően a megadott e-mailcímre hozzáférést küldünk a távoktatási felülethez. (Amennyiben a levél nem érkezik meg, javasolt a Spam vagy a Törölt elemek mappát ellenőrizni.)

A távoktatási felület használatát rövid videó segítségével mutatjuk be.

A tanult ismeretekben való előrehaladást és a megértést önellenőrző teszt(ek) segíti(k). A képzés akkor számít befejezettnek, ha 100%-os az előrehaladás a tananyagban és a közbeiktatott önellenőrzés is sikeres.

A képzés elvégzéséről igazolást állítunk ki A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet 5. § 3. d) pontja értelmében: a hétévenkénti továbbképzés max. 25%-a teljesíthető többek között a 30 foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az 5 órát eléri. Az igazolás a felhasználói fiókjából letölthető.

Amennyiben az általunk kiállított Igazolás mellett Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) szerinti tanúsítványt is szeretne igényelni, kérjük, a kurzus befejezése napján írjon e-mailt a raabe@raabe.hu címre, azt is megjelölve, hogy a tanúsítványt 1) magyar (egynyelvű) vagy 2) magyar/angol (kétnyelvű) vagy 3) magyar/német (kétnyelvű) formában kéri.

Elállás

Elearning tananyag vásárlásakor, amennyiben a vásárlástól számított 14 napon belül az elearning.raabe.hu felületén a kapott adatokkal belép, ehhez kapcsolódóan tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezzel lemond elállási/felmondási jogáról. (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) m).