Digitális kultúra bevezetése alsó tagozaton

Beszámítható kreditpont 15
Feldolgozási idő (max.) 15 óra
Elsajátítás módja elearning
Kurzus elérhető Azonnal

Oktatóanyag díja egy összegben:

29 900 Ft (áfával)

Részletes leírás

Digitális kultúra bevezetése alsó tagozaton

A 2020-as NAT egy új tantárgy bevezetését jelentette az alsó tagozaton. Az elnevezése is azt tükrözi, hogy egy olyan tantárgy jött létre, amely szemléletében is megújult: nem pusztán informatikai tudás átadására van szükség, hanem a gyermekek szemléletmódjának alakítását tűzi ki célul. A világ folyamatosan változik körülöttünk, hiszen a digitális eszközök átszövik a mindennapjainkat. Meg kell ismerni őket, meg kell tanulni a használatukat.

Mindenféle tudás megszerzéséhez és bővítéséhez alapvető fontosságú a digitális kultúra. Az alsó tagozatos tanulók tapasztalat útján, cselekvéssel tanulnak a leghatékonyabban. Ezt tudják a tantárgy ismeretanyagának összeállítói is, akik mindvégig arra törekednek, hogy csak a legszükségesebb elméleti ismeretet adják át sokféle gyakorlati és cselekvést igénylő feladattal mélyítve a tanulók ismereteit. 

A tananyag segítségével könnyedén tervezheti és tarthatja meg óráit, hiszen tanmenet-javaslattal és jobbnál jobb óraötletekkel szélesítheti tudását.

Szerzőnk, Csányi Judit nagy hangsúlyt fektet az online világ veszélyeire is. Mire érdemes figyelni? Miért nem jó ötlet túl sok szelfit posztolni magunkról? Miért ne beszélgessünk idegenekkel?

Sok-sok érdekes téma, ami pedagógusnak és diáknak is tartalmas időtöltést és észrevétlen tudásgyarapítást biztosít. Kezdje el a kurzust még ma!

Tematika és kulcsszavak

Tematika:
 • 1. A digitális kultúra tantárgy célja, követelményei, tanításának fő módszertani elvei
  • 1.1. Órakeret és tanmenet-javaslatok
  • 1.2. Ötletek a 4. évfolyam végére a tanulói tudás értékeléséhez
 • 2. I. A digitális világ körülöttünk (3 óra)
  • 2.1. I. A digitális világ körülöttünk
 • 3. II. A digitális eszközök használata (7 óra)
 • 4. III. Alkotás digitális eszközökkel (9 óra)
 • 5. IV. Információszerzés az e-világban (4 óra)
  • 5.1. IV. Információszerzés az e-világban (4 óra)
 • 6. V. Védekezés a digitális világ veszélyei ellen (3 óra)
  • 6.1. V. Védekezés a digitális világ veszélyei ellen (3 óra)
 • 7. VI. A robotika, kódolás alapjai (8 óra)
  • 7.1. VI. Témakör A robotika, kódolás alapjai (8 óra)
 • 8. Javaslatok a tanórai feladatokhoz
  • 8.1. Javaslatok a tanórai feladatokhoz

Kulcsszavak: digitális világ, tanmenet, digitalizáció, digitális eszközhasználat általános iskolában, az online világ veszélyei, digitális eszközhasználat gyerekeknek, digitális eszközök általános iskolában

Kinek ajánljuk?

Képzésünket ajánljuk minden kíváncsi természetű és vállalkozó szellemű pedagógusnak, aki szeretné megalapozni az iskolás korú gyermekek digitális kompetenciáit és felkészíteni őket a digitális világ veszélyeire.
Tippeket és tanácsokat adunk hogyan, milyen eszközökkel érdemes bevezetni a digitális világot a gyermekek életébe.

Miért a Raabe eLearning?

A Raabe eLearning anyagait kiváló szakemberek állítják össze. Az online képzés témáról témára halad, kényelmes tempóban, minden részre elegendő időt hagyva. Nyugodtan próbálja ki a tanultakat, fedezze fel az ajánlott oldalakat, készítsen jegyzeteket: mélyítse el tudását, ismereteit!

Az képzés végén egy összefoglaló kérdéssorral ellenőrizheti tudását.

A tanulás és kreditpontszerzés ennél egyszerűbb már nem is lehetne:

 • Kattintson a "Kezdje el azonnal!" gombra!
 • Töltse ki adatait a regisztrációhoz!
 • Dőljön hátra és élvezze a bárhol, bármikor tanulás örömeit!

Képzési díj, tananyag feldolgozására rendelkezésre álló idő

A képzési díj és a kedvezményes képzési díj aktuális időszakban a honlapunkon megtalálható.
Fizetési mód és ütemezés: a képzés díját a jelentkezést követő 8 napon belül, egy összegben, bankkártyával vagy utalással kérjük rendezni.

A kurzus a regisztrációt követő 1 éven belül bármikor elkezdhető és befejezhető. A rendelkezésre álló idő leteltével megszűnik a tananyaghoz való hozzáférés.

Szükséges személyes adatok

Az alábbi személyes adatokat kérjük kötelezően: viselt név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, legmagasabb iskolai végzettség, e-mail cím, telefonszám; költségviselő neve, címe és adószáma (ha a költségviselő nem magánszemély).

Nem kötelezően megadandó adatok: oktatási azonosítószám, lakcím, levelezési cím.

Fenti adatokat az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük és tároljuk  az Fktv. 21. §-a értelmében a felnőttképzési szerződés (írásban vagy szóban történő) megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Kapcsolat

Email: raabe@raabe.hu

A Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000955

az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület 1. emelet
munkanapokon 7.30-15.30

Előrehaladás és zárás a Raabe eLearning rendszerben

A jelentkezést és fizetést követően a megadott e-mailcímre hozzáférést küldünk a távoktatási felülethez. (Amennyiben a levél nem érkezik meg, javasolt a Spam vagy a Törölt elemek mappát ellenőrizni.)

A távoktatási felület használatát rövid videó segítségével mutatjuk be.

A tanult ismeretekben való előrehaladást és a megértést önellenőrző teszt(ek) segíti(k). A képzés akkor számít befejezettnek, ha 100%-os az előrehaladás a tananyagban és a közbeiktatott önellenőrzés is sikeres.

A képzés elvégzéséről igazolást állítunk ki A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet 5. § 3. d) pontja értelmében: a hétévenkénti továbbképzés max. 25%-a teljesíthető többek között a 30 foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az 5 órát eléri. Az igazolás a felhasználói fiókjából letölthető.

Amennyiben ezen felül szeretne Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) szerinti tanúsítványt is igényelni – online vagy papír alapon –, írja meg kérését e-mailen a regisztrációt követő 24 órán belül!

Elállás

Elearning tananyag vásárlásakor, amennyiben a vásárlástól számított 14 napon belül az elearning.raabe.hu felületén a kapott adatokkal belép, ehhez kapcsolódóan tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezzel lemond elállási/felmondási jogáról. (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) m).